Naše poslání

Cílem činnosti sdružení je svobodný rozvoj lidské osobnosti. Různými formami spolkové činnosti sdružení pečuje o humanitní smýšlení, které spojuje národy, zasazuje se o svobodu, lidství, toleranci, dobročinnost a výchovu k těmto vlastnostem. Podporuje dlouhodobé programy podpory vzdělání mladých lidí, podpory sociálně slabých studentů, podpory zdravotně a mentálně postižených skupin i jednotlivců.