Aktivity

Jazzova mse

Občanské sdružení vzniklo v roce 2004 z popudu několika jednotlivců, kteří se rozhodli k podpoře dobročinných organizací a samostatné organizaci charitativních aktivit. Jelikož se složení členů v průběhu času přirozeně měnilo, docházelo i ke změnám aktivit.

V prvopočátku činnosti docházelo k podpoře Nadačního fondu MENTA, který se do dnešního dne věnuje zlepšování prostředí pro onkologicky nemocné děti. Za tímto účelem byla pořádána různá setkání, z jejichž výnosu a příspěvků vlastních členů byla podpora realizována.

V dalším období díky aktivitě zesnulého Richarda Hoška byl iniciován a podporován projekt „Meníčka pro bezdomovce“. Mezi lety 2009 – 2011 se jednalo o jeden z nejúspěšnějších projektů pro vyčleněné osoby. Zde také vznikla dlouhodobá spolupráce s Armádou spásy. V roce 2013 byla o tomto projektu vydána kniha a za přispění našeho sdružení byla přeložena do angličtiny. V anglické podobě se stala základem pro šíření projektu napříč Evropou.

V roce 2013 jsme zjistili, že v okruhu členů a přátel je mnoho velmi zajímavých uměleckých osobností a proto jsme se rozhodli uspořádat 5.6.2014 velký charitativní koncert a odstartovat tak novou etapu směřování sdružení, kdy se chceme zaměřit na podporu nadání a talentu mladých lidí tak, aby měli prostředky pro svůj osobní a profesní rozvoj.

Web Meníčka pro bezdomovce

menicka-pro-bezdomovce-logo-2

Sono Brno pro dobro 2014 – benefiční koncert 5.6.2014